Protection by: BloodyCoder Alb | KWG | GlobalSec | PentaSEC

PentaSec Team #OpSerbia | [video]


Pentagon Security Team

[-] Target: gov.rs [-]
MrFab Shkruan ne profilin e tij:

English:
""Deface its just part of the GAME .....

They Government Computers are half of the game ..

Hacking and checking the files of the Serbitch Government its the rest of the game ..""
[-]-----------------------------------------------------------[-]
Shqip:
""Deface është një pjes e lojës .....

Kompjuterat e qeveris jan gjysma e lojës ..

Hacking dhe kontrollimi i fileve të qeverisë së Sërbis (Serbitch) është pjesa tjetër..""

0 Komente:

Post a Comment

=> CyberNews AL <=