Protection by: BloodyCoder Alb | KWG | GlobalSec | PentaSEC

#OPISRAEL

 
Mesazhi per Hackerat shqiptar!
""#OpIsrael
Pershendetje
Ketu ju kam ftuar te gjithve ata qe duan te kontribojne ne #OPISTRAEL (Operation Israel)
Qfar duhet te sulmojme?
-Ne si organizat po ashtu ne bashkpunim me grupet tjera SHQIPTARE dhe te huaja kemi munduar te ndermarrim sulme kibernetike ndaj shtetit hebre (ISRAEL-it). Sulmet duhet te kryhen ne servera e ISRAELIT me shume sulme duhet te kete ne servera qeveritare Israelite. ""
=====================================================
Mesazhi i Disa INDEX-ave
[Shqip]
Tani, 64 vjet kanë kaluar që nga shpallja e Pavarësisë izraelite dhe që atëherë fëmijët palestinezë, burrat dhe gratë janë duke u vrarë dhe vrarë në baza ditore, toka e tyre është zënë dhe pronat e tyre janë konfiskuar. Pavarësisht nga brutaliteti i regjimit izraelit, bota, duke përfshirë shtetet paanshëm dhe neutral arabe të Gjirit Persik, watch agoni dhe vuajtje e kombit palestinez me apatia dhe indiferenca. Gjashtëdhjetë e tre vjet më parë shkatërroi 438 fshatra sionistët palestineze dhe puseve helmuar apo të shkatërruara për të siguruar që pronarët e tyre të ligjshëm nuk do të kthehen. Sot, Sionistët mbajtur në sjellje pak a shumë përgjatë traditat njëjtë, prishur shtëpitë, duke shkatërruar fermat dhe ngushtimi horizontet e njerëzve, të gjitha me qëllim për të bërë ata të emigrojnë. Izraeli feston lirinë, ndërsa më shumë se nëntë milionë palestinezë aretreated si skllevër apo fëmijët e një Perëndie të vogël, disa lëngojnë në kampet e refugjatëve, edhe për 63 vjet, apo i nënshtrohen kushteve të tmerrshme të tilla si ndalimi masive, uria kolektive, persekutimi përditshme, pa liri dhe shumë pak shpresë për një të nesërme më të mirë. Sipas Palestinë News Network, demonstrata Nakba pritet të ndodhin në të gjithë Bregun Perëndimor, Al-Quds, Gaza dhe vendet në të gjithë botën. Nga frika e tubime të mundshme masive të qytetarëve palestinezë në territoret e pushtuara, forcat izraelite kanë miratuar masa të ashpra sigurie përpara protestave Ditën Nakba dhe arrestoi disa Filistejve. ju mund të burgosin vëllezërit tanë palestinez, por ju nuk mund ta burgosë shpresën tonë. ne do të luftojmë deri në fund, dhe ne po vijnë për të marrë hak.
<===================================================>
[Anglisht]
Now, 64 years have passed since the Israeli Declaration of Independence and since then Palestinian children, women and men are being killed and murdered on daily basis, their land is occupied and their properties are confiscated. Despite the brutality of the Israeli regime, the world including the dispassionate and neutral Arab states of the Persian Gulf, watch the agony and suffering of the Palestinian nation with apathy and indifference. Sixty-three years ago the Zionists demolished 438 Palestinian villages and poisoned or destroyed wells to ensure that their rightful owners would not return. Today, Zionists keep on behaving more or less along the same traditions, demolishing homes,destroying farms, and narrowing people's horizons, all with the goal of making them emigrate. Israel celebrates freedom while more than nine million Palestinians aretreated like slaves or children of a lesser God, some languishing in refugee camps, also for 63 years, or subjected to horrible conditions such as mass detention, collective starvation, daily persecution, with no freedom and very little hope for a better tomorrow. According to Palestine News Network,Nakba demonstrations are expected to take place all over the West Bank, Al-Quds, Gaza and the countries across the world. Fearing the possible massive gatherings of the Palestinian citizens in the occupied territories, the Israeli forces have adopted tough security measures ahead of the Nakba Day protests and arrested several Palestines. you can imprison our PALESTINIAN brothers but you cannot imprison our hope. we will fight till the end , and we are coming to take revenge.
<====================================================>
++CyberNews AL
 

0 Komente:

Post a Comment

=> CyberNews AL <=